Mediáció

Konkfliktuskezelés  / Mediáció

A közvetítői eljárásban a feleknek lehetőségük van arra, hogy az érdekeiknek megfelelő megoldást – egy harmadik személy segítségével – maguk keressék és találják meg. A mediáció önkéntes, a közreműködő mediátor pedig segítséget nyújt abban, hogy problémáikat feltárják, párbeszédet kezdjenek és folytassanak, meghallgassák egymás álláspontját és közösen találjanak megoldást a konfliktusukra. A megbeszélések bizalmasak, azok során tisztázhatók a megoldásra váró kérdések, feltárulnak az egyéni és kölcsönös érdekek, amelyeket figyelembe véve a felek eljuthatnak a megegyezésig.

A mediáció egy olyan alternatív vitarendezési módszer, amely segít a feleknek abban, hogy közösen találjanak megoldást problémáikra anélkül, hogy bíróságra kellene menniük.

A mediáció számos előnnyel rendelkezik a hagyományos vitarendezési módszerekkel szemben. Először is, gyorsabb, olcsóbb és emberközelibb, mint a bírósági eljárás. Ezen felül pedig a mediációban a felek maguk döntik el, hogyan rendezik a konfliktust, így sokkal könnyebben meg tudják találni azokat a megoldásokat, amelyek valóban működnek számukra.


Családi konfliktus esetén megfontolandó mediátort igénybe venni, ha nehezen eldönthető, hogy a házasfelek kapcsolata végleg elromlott vagy még megjavítható, ha már eldöntötték a felek, hogy válnak, de azt kulturált, kíméletes módon szeretnék megtenni, ha a felek közötti kapcsolat annyira megromlott, hogy már nem tudnak egymással kommunikálni.

A családi közvetítés a családban kialakuló konfliktusok kezelésére szolgáló, a családon belül kialakult konfliktus megoldását célzó alternatív vitarendezési eszköz. A konfliktus nem csak szülő és gyermek között, hanem testvérek, nagyszülő, unoka, unokatestvérek, de mozaikcsaládok esetén szülőtársak és új párjaik között is kialakulhat.


Munkaügyi közvetítést egyéni és kollektív, munkáltató-beosztott vagy kollégák, társosztályok közötti viták esetén érdemes igénybe venni. Ebben az esetben a felek a munkaügyi érdekvita rendezése érdekében tőlük független, a vitában nem érintett közvetítőt vesznek igénybe.


Miért érdemes a mediációt választani? 

  • Anyagi vonatkozás: a piaci mediáció nem csak gyorsabb, olcsóbb is. A közvetítés által létrehozott felek közötti megállapodással igen sokat lehet faragni az illetékekből.
  • Teljeskörűség: nemcsak a jogvitát, mint a jéghegy csúcsát, hanem a kialakult ellentét egészét képes kezelni, hiszen egy bírósági per folyamán nincs lehetőség a jogszabályi kötöttségeken túl terjeszkedni, míg a mediáció során igen.
  • Idő-tényező: az időbeli elhúzódás is felfokozza a felek közötti konfliktust, így a mediáció a maximum 4 hónap alatt befejeződő eljárásával és a kötetlenségével a legjobb megoldást nyújtja.
  • Döntés-orientáltság: A felek tényleges értelemben kompetenssé válnak, hiszen saját ügyükben döntenek, saját döntést hoznak, azt magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik, így vállalják a döntésükért a felelősséget.
  • Win-win: a résztvevők a kölcsönös előnyök elérésére törekszenek, szemben a „győztes-vesztes” dinamikával.


Ha a felek a közvetítői eljárás során megállapodást kötnek, azt a törvényben meghatározott határidőn belül a bírósághoz egyezségként történő jóváhagyás végett benyújthatják. Ebben az esetben a bíróság az eljárást folytatja, és ha az egyezség megfelel a jogszabályoknak, akkor a bíróság azt végzéssel jóváhagyja.


A mediációs eljárás folyamata:

A követítői eljárás első lépéseként általában az egyik fél felkeresi a mediátort, de a felek közös döntéssel is jelentkezhetnek. Amennyiben még nem közös a mediációs szándék, abban az esetben én, mint mediátor felkeresem a másik felet és felajánlom számára a vitás ügy közvetítéssel történő megoldását, illetve tájékoztatom a részletekről.

Ha az önkéntesség teljesül mindkét fél részéről és saját, szabad akaratuk szerint szeretnének részt venni a folyamatban, úgy előkészítő megbeszélésekre kerül sor. Ezeken a megbeszéléseken mindkét féllel külön-külön, kb. 1 órában találkozom és feltárjuk a vita részleteit.

Az előkészítő megbeszélések után kerül sor a mediációs ülésekre, melyből egy alkalom általában (maximum) 3 óra.

A mediációs folyamat maximálisan 4 hónapig tart, az ülések száma pedig általában 1-5 alkalom, de ez a felektől függ, akár már az első alkalommal is születhet megállapodás.

Amennyiben sor kerül rá, az egyezséget a mediátor írásba foglalja és a felek aláírják azt az eljárás befejezéseképp.

Amennyiben vitás helyzetedre a mediáció eszközével szeretnél megoldást találni, kérem keress a Kapcsolat menüpontban megadott elérhetőségek bármelyikén.